Kilkakrotnie ten temat wznawia się na zebraniach wirtualnych. Nie wynika on z nad czułości rodziców,…